Nederlands

"Geen enkele rups
vermoedt dat ze ooit
een vlinder zal zijn."

Alain Tijtgat, Ba., Lic., Ma.

alain@mangrovec.com

 • Transformatief Conflict, Crisis & Change
  Interim Manager
 • Erkend Bemiddelaar/Mediator
 • Opportunity Developer

Welke rol kan ik voor je spelen?

Het is hoe dan ook goed om vastgeroeste structuren en gewoontes door een paar externe ogen te laten bekijken, met een kritische blik en vanuit een brede ervaring. En dat is precies wat ik doe, door lateraal te denken en verticaal te handelen. Zo bied ik je ondersteuning wat betreft interim, project, change en crisis management.

Ik ben een typische ‘multiple en serial entrepreneur’. Ik haal voornamelijk energie uit startups opzetten, restarts initiëren, nieuwe dynamieken creëren en de status quo en routine doorbreken.

Dit uit zich onder meer in:

 • mijn multidisciplinaire studies en opleidingen: Bachelor Boekhouden Fiscaliteit, Master Toegepaste Economische Wetenschappen, Master Industrieel Beheer, Erkend Bemiddelaar in Sociale Zaken en meer.
 • mijn gedrevenheid op zakelijk vlak en als oprichter van diverse bedrijven in binnen- en buitenland: horeca, marketing- en communicatie, internationale handel, projectontwikkeling, vastgoed en andere.

Zo heb ik door de jaren heen zowel in eigen bedrijven als bij externe opdrachtgevers een unieke skillset opgebouwd waarmee ik andere ondernemers bijsta tijdens de cruciale momenten.
Lees meer ›

“Leadership is unlocking people’s potential to become better.”

HANDS-ON interim management

Expertise ad interim aan bedrijven

Het doel van een bedrijf is altijd hetzelfde: resultaat boeken op elk vlak. Dit is een simplificatie, maar daar komt het meestal op neer. Om dit te bekomen moeten we in tijden van disruptie doeltreffend en innovatief werken, om zo een diepgaande organisationele ontwrichting voor te blijven. In deze context verschijnt de interim manager op het toneel.

Interim managers worden tegenwoordig strategisch ingehuurd, zowel in kleine als grote bedrijven. Vaak is dit niet enkel om een reorganisatie door te voeren of een economische terugval op te vangen, maar is het eerder een positieve beslissing en een bewuste keuze in de resourceplanning van organisaties. Snelheid is een beslissende factor in deze steeds complexer wordende wereld. Bedrijven hebben daardoor soms een tijdelijke behoefte aan een directe invulling van gespecialiseerde kennis om de continuïteit van het bedrijf te verzekeren.
Lees meer ›

“It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change.”

Charles Darwin

Sta open voor verandering: change management

Een specifiek type interim management is change management. Hierbij is het doel om de mensen binnen het bedrijf en de externe stakeholders voor te bereiden op, uit te rusten voor en te ondersteunen in het succesvol omgaan met verandering, om zo organisationele successen en uitkomsten te stimuleren. Zo neem je een organisatie op sleeptouw en zet je ze op goede koers om de constante variatie waarmee we dagelijks worden geconfronteerd tot een voordeel om te buigen.
Lees meer ›

"Any kind of crisis can be good. It wakes you up."

Een crisis biedt ook kansen: crisis management

Ook crisis management kan best onder de vorm van interim management. Een crisis manager stapt dan in een bedrijf dat op bepaalde vlakken pathologieën vertoont en waarvan de werknemers vaak onzeker zijn en direct een oplossing willen. Snel de kwaliteiten van de mensen spotten en de aangewezen manier vinden om mensen aan te sturen, is essentieel. Er moet een echt diepgaand gesprek plaatsvinden met iedereen binnen het bedrijf, alsook met alle externe belanghebbenden. Enkel op deze manier leer je de organisatie werkelijk kennen.
Lees meer ›

The Mangrove Connection. What’s in the name?

De naam Mangrove Connection kwam er niet zomaar. Tijdens mijn rondreizen, en vooral door te leven en werken in Sri Lanka, werd ik gefascineerd door deze opmerkelijke vegetatie die vooral te vinden is rond kustgebieden dicht bij de evenaar. De meeste mangroves vinden we op moddergrond, maar ze kunnen ook op zand, turf of koraalrotsen gedijen. Na enkele gesprekken met experts ter zake werd het me snel duidelijk dat mangroves een van de meest ondergewaardeerde ecosystemen ter wereld zijn. Deze opmerkelijke bossen zijn van groot belang voor de kustgemeenschappen, want ze zijn niet enkel een bron van voedsel, maar ze beschermen ook de kustlijn door erosie tegen te gaan en ons klimaat te regelen.
Lees meer ›

“Just like the lotus we too have the ability to rise from the mud, bloom out of the darkness and radiate into the world.”

Welke rol kan ik voor je spelen?

Als bemiddelaar in arbeidsrelaties en sociale zaken kies ik resoluut voor oplossingsgerichte bemiddeling. Ik laat de verschillende partijen op een vrijwillige manier samenkomen en begeleid ze naar een gezamenlijk gedragen oplossing.

Als onafhankelijke en ‘meerzijdig partijdige’ bemiddelaar ben ik er voor elke betrokken partij. Dit in tegenstelling tot onder meer een advocaat die in principe maar voor één partij optreedt en deze bij voorkeur positioneert tegenover de andere partij. Ik verbeter vooral de communicatie, faciliteer het gesprek en creëer een veilig kader dat ik ook bewaak.

Ik sta je ook graag bij met praktische richtlijnen om samen transformatieve conflictbeleids- en managementsystemen op te zetten en te implementeren. Dit als erkend bemiddelaar en vanuit mijn basisopleidingen en ervaringen als serial entrepreneur en consultant in diverse sectoren.
Lees meer ›

“Persoonlijk voel ik me aangetrokken tot conflicten, crisissen en verandering, aangezien ze alle drie de basis creëren die nodig is voor groeimogelijkheden.”

Conflicten in organisaties kosten tijd en geld

Conflicten op de werkvloer – en het daaruit vloeiend werkverzuim – kunnen behoorlijk ingrijpende en negatieve gevolgen hebben, zeker wanneer ze langdurig aanslepen. De planningen raken overhoop, niet-betrokkenen moeten overuren doen, de werksfeer verzuurt, de kwaliteit en productiviteit van het werk daalt, men verliest klanten en aldus omzet, er wordt imagoschade geleden, er ontstaat conflictverzuim (vaak onder de noemer van ziekteverzuim) en langdurige afwezigheid van waardevolle medewerkers, en het leidt in extreme gevallen zelfs tot de beëindiging van arbeidscontracten. Arbeidsconflicten kunnen zich voordoen in alle geledingen en tussen alle actoren van een bedrijf of organisatie, en dit zowel in een setting met of zonder vakbonden. Doorgaans vallen ze te herleiden tot conflicten tussen werkgever/leidinggevende(n) en werknemer, tussen collega’s, of binnen en tussen (management)teams en afdelingen. Op het horizontale niveau spelen vaak territorium- en competentiekwesties, terwijl het op verticaal niveau vooral draait om macht en de constante spanningslijn tussen controle en autonomie. De aanleiding kan echter evengoed liggen bij een medewerker die in conflict ligt met zichzelf, niet tevreden is met zichzelf en weinig zelfrespect en vrede met zichzelf vertoont.
Lees meer ›

“Conflict can destroy a team which hasn’t spent time learning to deal with it.”

Transformatief Conflict Management

Conflicten op de werkvloer hoeven niet noodzakelijk problematisch te zijn of te leiden tot verzuim en extra kosten voor de organisatie. Het kan best ook anders! Goed omgaan met een (potentieel) arbeidsconflict kan juist voordelen opleveren voor zowel het individu, het team als het bedrijf.

Arbeidsconflicten moeten als een functioneel instrument worden gezien voor de ontwikkeling en innovatie van de mensen en de organisatie. Het gaat erom conflict in een positief daglicht te stellen en een degelijk conflictbeleid uit te werken. Op die manier boek je winst in de ruime betekenis van het woord: je beperkt de kosten van conflicten, je verhoogt de productiviteit en je laat het werkplezier van de medewerkers primeren. Een gezond bedrijf vereist immers een gezond hart!

Ik kan trouwens niet genoeg beklemtonen dat er geen enkele reden bestaat om een conflict binnenshuis te houden, maar eerder integendeel. Conflicten binnen een organisatie zijn niet negatief, zoals hierboven werd verduidelijkt. De organisatie verliest haar invloed niet als er een derde wordt ingeschakeld, en de aanpak door HR of vakbondsvertegenwoordiging is nu éénmaal niet onafhankelijk. Laatstgenoemde partijen gaan steeds de neiging hebben om de problemen zelf aan te pakken, zonder de conflicterende partijen verantwoordelijk te maken voor de oplossing. Bij bemiddeling is het oplossen van een conflict net de verantwoordelijkheid van de conflicterende partijen. Het zijn de partijen zelf die streven naar een gezamenlijk gedragen uitkomst en een alternatieve, creatieve oplossing om een win-win situatie te bekomen. Zo breken ze met de machtsverhoudingen die vaak in werkrelaties aanwezig zijn.
Lees meer ›

“Wrijving geeft glans!”

De Derde Partij. What’s in the name?

We kozen voor de ‘endless knot’ als beeldmerk. Dit beeld geeft immers goed het systeemdenken weer, het basisdenken bij conflictsituaties. Een veelvoorkomende en verkeerde aanpak bij conflicten is om te kijken naar het aandeel van de afzonderlijke individuen en op basis hiervan een oordeel te vormen over wat er aan de hand is. Systeemdenken pakt dit echter fundamenteel anders aan, door de individuele persoonlijkheid tussen haakjes te zetten en te kijken naar wat er gaande is ‘tussen’ de mensen. Het gaat er dus om te achterhalen wat iemand is in relatie tot een ander.

Menselijke relaties zijn cyclisch en onderling afhankelijk, en er is dan ook een oneindige beïnvloeding en samenhang tussen mensen en systemen. Het geheel van een systeem is meer dan de gedragingen van de leden op zich. Elk gevolg is meteen ook een oorzaak, en dit in het oneindige. Vandaar dus de “endless knot”.

De naam “De Derde Partij” slaat dan weer op de erkende bemiddelaar als neutrale, onafhankelijke en onpartijdige – of liever meerzijdig partijdige – partij. Een bemiddelaar is er immers voor alle betrokkenen, en zet zich in om de communicatie te verbeteren en een veilig kader te creëren en te bewaken voor alle participanten.
Lees meer ›

“Courage is what it takes to stand up and speak; courage is also what it takes to sit down and listen.”

Winston Churchill

Neem vrijblijvend contact op

Aarzel niet om contact op te nemen zodat we samen uw situatie grondig kunnen bespreken.
Eén contactpersoon: discreet – onpartijdig – onafhankelijk – ervaren - hands-on - sterk analytisch - outside-the-box - ruimdenkend - resultaatgericht.
Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Alain Tijtgat, Ba., Lic., Ma.
alain@mangrovec.com

The Mangrove Connection bv
8020 Oostkamp, Belgium

 • Transformatief Conflict, Crisis & Change
  Interim Manager
 • Erkend Bemiddelaar/Mediator
 • Opportunity Developer

Deze website gebruikt cookies.
Ik ga akkoord met deze privacy policy.