Nederlands

HANDS-ON interim management

Expertise ad interim aan bedrijven

Het doel van een bedrijf is altijd hetzelfde: resultaat boeken op elk vlak. Dit is een simplificatie, maar daar komt het meestal op neer. Om dit te bekomen moeten we in tijden van disruptie doeltreffend en innovatief werken, om zo een diepgaande organisationele ontwrichting voor te blijven. In deze context verschijnt de interim manager op het toneel.

Interim managers worden tegenwoordig strategisch ingehuurd, zowel in kleine als grote bedrijven. Vaak is dit niet enkel om een reorganisatie door te voeren of een economische terugval op te vangen, maar is het eerder een positieve beslissing en een bewuste keuze in de resourceplanning van organisaties. Snelheid is een beslissende factor in deze steeds complexer wordende wereld. Bedrijven hebben daardoor soms een tijdelijke behoefte aan een directe invulling van gespecialiseerde kennis om de continuïteit van het bedrijf te verzekeren.

De oorzaken zijn legio: uitzonderlijke pieken in het werkvolume, een vacature die niet ingevuld raakt waardoor een afdeling of het bedrijf zonder leiding dreigt te vallen, het plotse vertrek van een kernmedewerker, een beperkte expertise op bepaalde domeinen, enzovoort. Bedrijven laten deze abrupte hiaten veelal tijdelijk invullen door een IM die heel snel kan meedraaien en resultaten kan boeken. Vergeet vooral niet dat een interim manager bewust kiest om voor uitdagingen te staan en op korte termijn oplossingen aan te bieden die ook een positieve impact hebben op lange termijn. Het zit in zijn DNA.

Een IM kan ook worden ingezet voor project management, met een duidelijk vooraf bepaald doel en tijdsbestek. Dit brengt specifieke projecten tot een goed einde en versnelt aldus de groei van het bedrijf. De onmiddellijke voordelen van deze optie zijn de directe input van kennis en kwaliteit, de grotere flexibiliteit en de hogere (kosten)efficiëntie.

Het kan ook zijn dat de leidinggevenden gewoonweg op zoek zijn naar het objectieve perspectief van een interim manager, zonder vooroordelen over de vroegere en huidige problemen. Een onpartijdige kijk van buitenaf werkt hoe dan ook verhelderend en zet het lateraal denken van de organisatie op gang. In veel familiebedrijven, maar ook in andere, lijkt feitelijkheid en objectiviteit vaak ver zoek. Wanneer een bedrijf wordt geconfronteerd met buitengewone omstandigheden, uitdagingen of kansen, is externe expertise niet enkel nuttig, maar eerder essentieel voor de verdere groei. Vandaar dat organisaties steeds meer strategisch en bewust kiezen voor een interim manager.

Alles is constant in evolutie. Je bedrijf werkt in marktcondities die voortdurend wijzigen en wordt geregeld blootgesteld aan interne hervormingen die, van tijd tot tijd, een buitengewone aanpak zullen vergen. Wie zich enkel maar aanpast, overleeft. Wie de veranderingen als opportuniteiten ziet, bloeit open.

Deze website gebruikt cookies.
Ik ga akkoord met deze privacy policy.