Nederlands

Transformatief Conflict Management

De Derde Partij. What’s in the name?

We kozen voor de ‘endless knot’ als beeldmerk. Dit beeld geeft immers goed het systeemdenken weer, het basisdenken bij conflictsituaties. Een veelvoorkomende en verkeerde aanpak bij conflicten is om te kijken naar het aandeel van de afzonderlijke individuen en op basis hiervan een oordeel te vormen over wat er aan de hand is. Systeemdenken pakt dit echter fundamenteel anders aan, door de individuele persoonlijkheid tussen haakjes te zetten en te kijken naar wat er gaande is ‘tussen’ de mensen. Het gaat er dus om te achterhalen wat iemand is in relatie tot een ander. Op deze manier wordt een persoon/medewerker niet gereduceerd tot zijnde dominant of afwachtend, maar als zijnde dominant of afwachtend in relatie tot of in aanwezigheid van een andere persoon/medewerker. Het is minder confronterend voor iemand om zijn/haar gedrag aan te passen in een specifieke context dan om zijn/haar gehele persoonlijkheid bij te sturen.

Menselijke relaties zijn cyclisch en onderling afhankelijk, en er is dan ook een oneindige beïnvloeding en samenhang tussen mensen en systemen. Het geheel van een systeem is meer dan de gedragingen van de leden op zich. Elk gevolg is meteen ook een oorzaak, en dit in het oneindige. Vandaar dus de “endless knot”.

Wat betreft beeldmateriaal gebruiken we vooral fractalen uit de natuur. Fractaal denken gaat veel verder dan het lineair denken waaraan veel ondernemers zich nog vastklampen; met name het denken in oorzaak en gevolg. Wanneer er een probleem is, wordt er bij het lineair denken gewoonweg op zoek gegaan naar de oorzaak. Het idee is hierbij dat het probleem kan worden weggewerkt als je die bepaalde oorzaak aanpakt. Fractaal denken gaat eigenlijk ook nog een stuk verder dan het systeem- of circulair denken. Het fractale denken, de absolute denkwijze gebaseerd op de natuurwetten, gaat uit van het waarnemen van verbindingen op basis van al je zintuigen. Fractaal denken verenigt tegenstellingen, zorgt voor inzichten en maakt de cirkel rond. Het omvat alles en niets; oeroude wijsheden, zoals onder meer Fibonacci, alsook nieuwe inzichten. Het leert ons ook dat een medaille twee zijdes heeft die elkaar nodig hebben.

De naam “De Derde Partij” slaat dan weer op de erkende bemiddelaar als neutrale, onafhankelijke en onpartijdige – of liever meerzijdig partijdige – partij. Een bemiddelaar is er immers voor alle betrokkenen, en zet zich in om de communicatie te verbeteren en een veilig kader te creëren en te bewaken voor alle participanten. Als derde partij begeleid ik de disputanten richting een gezamenlijke oplossing, altijd strevend naar een win-win situatie. Het volstaat dikwijls al om samen rond de tafel te gaan zitten met een derde partij om nieuw perspectief te scheppen en positieve energie te genereren.

Deze website gebruikt cookies.
Ik ga akkoord met deze privacy policy.