Nederlands

Privacy Policy

The Mangrove Connection bv, gevestigd te Kongodreef 11, 8020 Oostkamp (België), is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: https://www.mangrovec.com, connect@mangrovec.com, +32 477 032 032

Persoonsgegevens die wij verwerken

The Mangrove Connection bv verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze websites, onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Apparaatgegevens
 • Logbestandgegevens zoals het IP-adres, browser en besturingssysteem, de externe website die u heeft doorverwezen en de door u bezochte pagina’s op de website (en de datum en tijd van de door u bezochte pagina’s)
 • Gegevens over uw activiteiten en acties op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen
 • Internetbrowser en type apparaat

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via connect@mangrovec.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 • Klantenbeheer;
 • Behoorlijke uitvoering van onze dienstverlening;
 • Correcte contactopname indien nodig in het kader van de uitvoering van onze activiteiten;
 • Public relations;
 • Directe marketing;
 • Statistieken;

Geautomatiseerde besluitvorming

The Mangrove Connection bv neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van The Mangrove Connection bv) tussen zit.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

The Mangrove Connection bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Uw gegevens worden hoe dan ook niet langer dan 5 jaar bewaard na het laatste contact.

Delen van persoonsgegevens met derden

The Mangrove Connection bv verkoopt uw gegevens niet aan derden.

The Mangrove Connection bv is vrij om een natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonsgegevens van de gebruikers op zijn verzoek en in zijn naam verwerkt. In voorkomend geval verbindt de Mangrove Connection bv zich ertoe een “Verwerker” te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische maatregelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

The Mangrove Connection bv gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. The Mangrove Connection bv gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Noodzakelijk:

CRAFT_CSRF_TOKEN

 • Aanbieder: The Mangrove Connection bv
 • Doel: Zorgt voor browsingveiligheid, door vervalsing van cross-site verzoeken te voorkomen. Deze cookie is essentieel voor de veiligheid van de website en bezoeker.
 • Bewaartijd: Sessie

CraftSessionId

 • Aanbieder: The Mangrove Connection bv
 • Doel: Stelt een unieke ID in voor de sessie. Hierdoor kan de website voor statistische doeleinden gegevens over bezoekersgedrag verkrijgen.
 • Bewaartijd: Sessie

cookieConsent

 • Aanbieder: The Mangrove Connection bv
 • Doel: Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein.
 • Bewaartijd: 1 jaar

Statistieken:

_ga

 • Aanbieder: Google Analytics
 • Doel: Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
 • Bewaartijd: 2 jaar

_gat

 • Aanbieder: Google Analytics
 • Doel: Gebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen
 • Bewaartijd: 1 dag

_gid

 • Aanbieder: Google Analytics
 • Doel: Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.
 • Bewaartijd: 1 dag

Google Analytics:

The Mangrove Connection bv maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van The Mangrove Connection bv bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan The Mangrove Connection bv te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

The Mangrove Connection bv heeft Google geen toestemming gegeven om via The Mangrove Connection bv verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door The Mangrove Connection bv en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar connect@mangrovec.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, zullen wij u logischerwijs eerst persoonlijk contacteren.

Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Dit Privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissment van de maatschappelijke zetel van de Mangrove Connection bv.

Klachten

The Mangrove Connection bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met connect@mangrovec.com

De “gebruiker” heeft ook het recht een klacht in te dienen met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens door The Mangrove Connection bv, aan de “Gegevensbeschermingsautoriteit” die bevoegd is voor het Belgisch grondgebied. Meer informatie is te vinden op de website, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/.

Toestemming

Door de toegang tot en het gebruik van de “website” verklaart de gebruiker dat hij/zij zijn/haar vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige toestemming voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens heeft gelezen en gegeven. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit Privacybeleid.

Toestemming wordt gegeven door de positieve en actieve handeling waarmee de “gebruiker” het vakje voor het het “Privacybeleid” heeft aangevinkt.

Deze website gebruikt cookies.
Ik ga akkoord met deze privacy policy.